Ne Fayda Sağlar?
Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir. Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin, hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne, neden ve nasıl sorularına yanıt bulabilecektir. Devamı..

Enneagram Nereden Geliyor ?
İlk kökenleri M.Ö. 2500’ lü yıllara dayanan, yazılı kaynaklarda bulunmayan ve yüz yıllar boyu sözlü gelenek ile taşınan otantik Enneagram’ ın tasavvufî temellere dayandığı, Orta Asya ve Anadolu sufizmi ile şekillendiği düşünülmektedir.
Günümüzde bilinen hali ile Enneagram öğretisi ise, tasavvufi temellere dayanmakla birlikte, özellikle batılı bilim adamlarının son yüzyılda bilimsel bir zemine oturtarak geliştirdikleri, özellikle de psikoloji ve psikiyatri alanları ile etkileşime girmiş bir kişilik tespit ve kişisel gelişim modeline dönüşmüştür. Devamı..

Enneagram Nedir?
Enneagram 9 kişilik tipinin her biri için o tipe ait baskın özellikler, iyi yönler, kötü yönler, öğrenilmiş huylar, otomatik davranışlar, temel tutkular, temel korkular, en büyük idealler ve savunma mekanizmaları gibi pek çok önemli özelliği şaşırtıcı bir doğrulukla açıklar.  Devamı..

Enneagram Ne İşe Yarıyor?
Enneagram esasen “ben kimim?” sorusunun cevabını veren, insanın sahip olduğu kişilik tipi ve bunun kişi tarafından algılaması olan benliğin tanımını yapan, bir anlamda içinde sıkışıp kaldığımız benlik hapishanesinin sınırlarını çizen ve bize bu hapishaneden çıkış yollarını gösteren evrensel bir bilgi bir bilgi kaynağı.  Devamı..

Kişilik Testi

İnsan kişilik yapılarını değerlendirmek için dünya üzerinde bir çok kişilik testleri hazırlanmıştır. Bu testi çözenlerin gruplar halinde ortak davranış ve tutumlar sergilendiği gözlenerek kişilik raporları hazırlanmıştır. Normal de her bireyin yaşamlarındaki başına gelecek olaylara ve durumlara göre vereceği cevap ve davranışlar kişilik raporlarında belirtilerek güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Dünyada en çok bilinen ve kabul gören kişilik tipleri Enneagram ve MBTI kişilik tipleridir. Sizde enneagram kişilik testi ve mbti kişilik testi çözerek kendinizi daha iyi anlatacak kişilik raporlarına ulaşabilirsiniz.