KİŞİLİK TİPİMİ ÖĞRENMEM BANA NE FAYDA SAĞLAR?

Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir. Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin, hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne, neden ve nasıl sorularına yanıt bulabilecektir.

Kişilik tipini öğrenmenin, insanlar arası iletişimi güçlendireceği, kişiler arası çatışmaları önleyeceği ve sorunlara çözüm geliştirme yolunu açacağı da ortadadır. Kendi kişilik tipini öğrenmiş olan, kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen, bunlara yönelik olarak kendisini geliştirme şansı yakalayan insanlar iyi birer iletişimci olurlar. Bu sayede aileleri, arkadaşları, içlerinde yaşadıkları toplum ve tüm insanlık ile dengeli, sıcak ve destekleyici ilişkiler kurabilirler.

Kişilik tipini öğrenmenin diğer bir faydası ise, kişinin kendisine uygun, kendisini memnun edecek hayat tercihlerinde bulunabilmesidir. Özellikle kariyer, ortaklıklar, evlilik ve hobi seçiminde, kişinin kendi kişilik tipini ve bu tipden kaynaklanan tercihlerini bilmesi büyük önem taşır. Etrafta işi, evliliği veya hayat tarzı nedeni ile mutsuz olan pek çok kişi görmekteyiz. Bu mutsuzluğun büyük bir bölümü kişinin kendisini, yani mizaç ve karakter birleşimini yani kişiliğini tanımamasından kaynaklanmaktadır. Kişi kendi kişiliğini ne kadar tanır ise, benliği de kendisine o denli görünür olur. Kişilik tipinin ve benliğinin ayırdında olan kişilerin, hayatta mutlu olma ve kendilerini tatmin edecek bir hayat yaşama ihtimalleri diğerlerinden bir hayli fazladır.