TİP 1: REFORMCU (MÜKEMMELİYETÇİ)

Birler, hayatı doğru şekilde yaşamak, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi geliştirmek, iyileştirmek motivasyonu ile hareket ederler.

Sağlıklı Birler Sağlıksız Birler
Etik Yargılayıcı
Güvenlir Katı tutumlu
Üretken ve verimli Dogmatik
Aklı başında Takıntılı
İdealist Eleştirici
Adil Aşırı ciddi
Dürüst Kontrolcü
Düzenli Endişeli
Öz disiplin sahibi Kıskanç

Tip 1 (Reformcu)

 1. Organize ve düzenli olmayı sever.
 2. Spontane (ani ve içten geldiği şekilde) davranmaktan kaçınır.
 3. Yeteri kadar şey başaramamış olmaktan dolayı suçluluk duyar.
 4. İnsanların kurallara uymamasından hoşlanmaz.
 5. Hatalı dilbilgisi ve imla bozukluklarından rahatsız olur.
 6. İdealisttir, dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer haline dönüştürmek ister.
 7. Dakiktir.
 8. Birileri veya birşeylere uzun süre kızgın kalabilir.
 9. Kendisini pratik, mantıklı ve gerçekçi olarak görür.
 10. Kıskançlık duyguları içindeyken, ürkek ve rekabetçi olabilir.
 11. Ya geveşemek (rahatlamak) için vakti yoktur, ya da hiçbir zaman gevşememesi gerektiğine inanır.
 12. Hayatta her şeye iyi veya kötü, doğru veya yanlış olarak bakar.
 13. Bir şeyi satın almadan önce enine boyuna analiz eder.
 14. Başkaları tarafından eleştirilmek ve yargılanmaktan ödü kopar.
 15. Kendisini başkaları ile karşılaştırır.
 16. Hakikat ve adalete büyük önem verir.
 17. Çoğunlukla zamanın bitmek üzere olduğu ve geriye yapacak daha çok şey kaldığı hissine kapılır.
 18. Çoğu zaman yapacağını söylediği şeyleri yapmaya dikkat eder.
 19. Devamlı endişelidir.
 20. Detaylar üzerinde durmayı sever ve mükemmeliyetçidir.

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 1 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, tip 1 olma ihtimaliniz, yani bir “Reformcu” olma olasılığınız yüksektir.

Temel korkuları: Kötü, dengesiz, kusurlu olmak veya yozlaşmaktır.

Temel arzuları: İyi, dengeli ve dürüst olmaktır.

Birler, Kendilerini makul ve nesnel (tarafsız) kişiler olarak görürler. Genellikle insanların onların söylediklerini dinlememesinden şikayet ederler. Onlara göre insanlar kendilerini dinlese, dünya daha iyi bir yer olacaktır.

Birler, insanlara adil davranmak, vicdanları doğrultusunda hareket etmek, ideallerinin peşinde koşmak, dünyaya katkıda bulunmak, hata yapmamak ve yapılmamasını sağlamak, kendilerini haklı çıkarmak, suçsuz olmak, başkalarını idealler peşinde koşmadıkları için eleştirmek isterler.

Birler, dürüstlük ve kişisel gelişim peşinde koşarlar. Toplumsal konulara duyarlı bireyler olarak, genel refaha katkı sağlamak ve yaşadıkları çevreyi daha iyi bir yer haline getirmek isterler. Kafalarında bir mükemmellik anlayışı vardır ve bu yönde hareket ederler. Pratiktirler. Standartları olan, doğruları doğrultusunda çalışan, öz disiplin sahibi ve kararlı kişilerdir.

Temel sorunları: Aşırı aktif üstbenlikleridir. Üstbenlik, Birlerin kafasının içindeki sestir ve her zaman Birlerin tutum ve davranışlarını yönlendirir. Birler çocukluklarında ne kadar duygusal yara almışlarsa, üst benlikleri (süperego) o kadar acımasız olur. Bunun sonucunda da, yaptıkları iyi şeyler ve ortaya koydukları başarılardan keyif alamazlar. Sürekli üstbenliklerinin baskısı altında; dünyaya kazandırmak istedikleri değerler (idealleri) ve devamlı bastırdıkları kişisel dürtüleri (cinsellik, öfke, özel arzular) arasındaki dinmeyen gerilim, Birlerin mutlu ve huzurlu bireyler olmasını engeller. Üstbenliğin bu yargıları, psikolojik süreçlerde devamlı bir bölünme ve çatışma yaratır. Adeta Birlerin psikolojik yapıları içinde bölünme vardır; bir bölüm, diğerini suçlamaktadır.

Çocukluk Hikayesi: Birlerin kişiliğinin oluşmasında önem taşıyan çocukluk dönemlerine bakıldığında, Bir’ lerin kendilerini koruyan kişiden (genellikle baba veya onun yerini alan kişi figürü) kopuk oldukları görülür. Birler özellikle 0-7 yaş arası kendilerine gösterilen kılavuzluk, yapılandırma ve destekleme özelliklerinin yetersiz olduğunu (çok sert, çok keyfi, muğlak veya az) düşünürler. Kısacası, ortamdaki disiplinden memnun değillerdir ve kendi (genellikle daha katı) kılavuz kurallarını koymaya karar vermişlerdir. Bu şekilde koşullanan üstbenlik şu mesajları vermektedir:

 • O kadar iyi olacağım ki, kimse bende hata bulmaayacak.
 • Başım hiç derde girmeyecek, çünkü standartlarım herkesinkinden yüksek.
 • Başkaları beni cezalandırmadan önce, ben kendimi cezalandıracağım.
 • Eleştiri almamak için kusursuz olmalı, hata yapmamalıyım.

Erken çocukluk döneminde bu şekilde koşullanmış üstbenlikleri ile Birler, ileride ergenlik ve yetişkinlikte de ne yapıp, ne yapamayacaklarına karar vermek için bu kalıpları kalıplara bel bağlayacaktır.

 

Stres Altındaki Birler: Stres altındaki, yani sağlıksız Birler genellikle Dörtlerin (Bireyci) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Birler, Dörde giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız dörtler gibi davranırlar;

 • Kendilerini dışlanmış ve anlaşılamamış hissederler,
 • Başkalarının kendi çaba, çalışma ve ideallerini takdir etmediğini düşünürler,
 • Çeşitli düşkünlüklere (alkol, sigara, gibi) dalarlar ve kendi değerleri dışına çıkarlar,
 • Değişken ruh halleri gösterirler,
 • İnsanlardan küskün bir şekilde uzaklaşırlar,
 • Birilerinin kendilerini bu durumdan kurtarmasını beklerler,
 • Doğrudan doğruya kimseden yardım isteyemezler,
 • En sonunda ise içlerinde bulundukları durumlar nedeni ile kendilerinden ve dünyadan nefret ederler.
 • Sonuçta birler o denli ters davranışlar içinde girerler ki, üst benlikleri acımasız eleştirileri ile ortaya çıkar ve bunu müthiş suçluluk ve utanç hisleri izler.
 • Sinir krizleri ve depresyon geçirme ihtimalleri artar.

 

Rahat ve Güvenli Hisseden Birler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı olan Birler, genellikle Yedilerin (Maceracı) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Birler, Yediye giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Yediler gibi davranırlar:

 • Gerçeği kusurları ile birlikte kabul ederler,
 • Rahatlar ve daha verimli olurlar,
 • Dünyayı tek başlarına kurtarmak zorunda olmadıklarını anlarlar,
 • Herşeyin kusursuz olamayacağının ayırdına varırlar,
 • Yaşam daha az gerilimli olur, olayları akışına bırakmaya başlarlar,
 • Daha doğal, daha neşeli, daha olumlu olurlar,
 • Olaylara hevesli ve coşkulu bakmaya başlamanın neticesinde, iletişim becerileri gelişir,
 • Meraklı olurlar ve eğlenmekten keyif alırlar,
 • Durup nefes almaya başladıklarını hissederler.

Birler için Detaylı Bilgiler: Birlerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek, Birlerin  kanatların kişiliklerine etkisi (9 ve 2 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Birler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Bir tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Birlerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 1 olduğunu; sadece 10 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız. Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz)  ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak rapor, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.