1. Mükemmeliyetçi (Reformcu):

Rasyonel ve idealisttir. Bu kişilerin, düzenli, akılcı, mükemmeliyetçi, dürüst, detaycı ve kontrollü olmalarıyla dikkat çektikleri söylenebilir. Amaçları ve prensipleri belli olan bu kişilerin, başkalarına doğru şeyleri yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri ısrarcı oldukları görülür. Doğru olanı yapmak, kendilerini ve çevrelerindeki kişileri geliştirerek, dünyayı mükemmel bir yer haline getirmek için çok çalışırlar. Karar vermek konusunda tedbirli davrandıkları belirtilebilir. Mükemmeliyetçidirler. Başkalarının da bu şekilde olmasını beklerler ama bu beklentileri karşılanmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Kendilerini ve başkalarını çok fazla eleştirdikleri ifade edilebilir. Sürekli moral bozucu eleştiriler yapmalarının ve detaylara takılmalarının verimliliği azalttığı belirtilebilir.
Bu kişilerle iyi bir iletişim kurulabilmesi için fikirlerine değer verildiğinin hissettirilmesi, adil ve saygılı olunması, hata yapıldığında zaman geçirmeden özür dilenmesi, gergin olduklarında endişelerini anlama konusunda hassas olunması yerinde olacaktır.

2. Yardımsever (Yardımcı):

Şefkatli ve cömerttir. Bu kişilik tipinin, empatik, insanları seven, tahakküm edici, ılımlı, hassas, takdirkâr ve diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı kişileri temsil ettikleri söylenebilir. İlgileri, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan, kendi ihtiyaçlarının farkında olmazlar ve bunları dile getirmezler. Diğer insanların yeteneklerine değer veren bu kişiler, takım çalışmalarında insanların birbirleriyle iletişim kurmasında etkili rol oynarlar. Yakın ve sıcak ilişkiler kurma konusunda başarılıdırlar. “Hayır” diyemeyen bu tipler, insan haklarına önem vermeyen iş ortamlarından ve kurallardan pek hoşlanmazlar. Diğer insanlarla ilgilenmeyi abartıp vakit kaybedebilirler. Yaptıklarının takdir edilmemesi ya da onların ihtiyaçlarının sorulmaması hayal kırıklığı yaratır. Hayal kırıklığının dışa yansıması sonucu, sitemkar ve aşırı duygusal  olabilirler.

Bu kişilerle iyi bir iletişim kurulabilmesi için kendilerine değer verildiğinin fark ettirilmesi, çabalarının takdir edildiğinin ifade edilmesi, eleştiri yapılacaksa ince ve nazik olunması ve iletişim konusundaki yeteneklerinin takdir edilmesi faydalı olacaktır.

3. Başarı Odaklı (Başaran):

Etkin ve hırslıdır. Hedeflerine ulaşmak ve başarmak için çok çalışırlar. Başkalarının saygı ve takdirini kazanmak için, yaptıkları her işte, en iyi olarak görülmek isterler. Bu kişilik tipine sahip olanların genelde esnek, kendini geliştirebilen, enerjik, odaklanabilen, faydacı, çekici ve etkileyici kişiler olduğu ifade edilebilir. İnsanların beklentilerini karşılayabilecek nitelikte işler yaparlar ve başarı, statü ve saygınlık onlar için vazgeçilmezdir. Bu kişiler başkalarına ilham veren ve model alınabilecek insanlar olup, işkolik olma ihtimalleri vardır. İşlerinde sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmek için, duygularını bir kenara bırakırlar. Kariyerleri, ailelerinin ve ilişkilerinin önüne geçebilir. Statü kazanmak için aşırı hırs yapabilecek insanlardır. İnsanların kendilerini başarılı olmaları halinde seveceğine inanırlar.

Bu kişilerle iyi bir iletişim kurulabilmesi için, işlerini yaparken rahatsız etmemek, yaptıklarıyla ilgili geri bildirim verirken gereksiz yargılama ve eleştiri yapmamak, ilgi göstermek ve onurlandırmak yerine olacaktır.

4. Bireysel (Traji-Romantik):

Hayalperest ve duyarlıdır. Bu kişilik tipine sahip olan bireylerin kendi düşünce ve duygularını inceleyen, sanatsal, ifade gücü yüksek, dramatik, içine kapalı ve duygusal dalgalanmaları fazla tiplerdir. Kendilerini bu dünyanın dışından hisseder ve kendi kurdukları hayal dünyalarında yaşamayı severler. Farklı ve özel olmaktan hoşlanırlar. Kendi stillerini yansıtan işler ve ürünler yapmayı seven bu tipler, çalışma ortamına derinlik ve stil katarlar. İş yaparken genelde kararsız olmalarına rağmen yaratıcı olmayan işlerde çalışmaktan ve eleştirilmekten pek hoşlanmazlar. Duygularının son derece farkındadırlar ve duygularını ifade etmeyi isterler. Ruh durumları, ani değişiklikler gösterebilir; mutlu ve neşeli iken, bir an sonra durgunlaşıp, dalgınlaşabilirler. Sürekli bir kurtarıcı beklerler. Stres altında aşırı kıskanç olabilirler.
Bu kişilerle iyi bir iletişim kurulabilmesi için, kendilerine değer ve önem verildiğinin gösterilmesi, anlaşıldıklarının teyit edilmesi, yaratıcılıklarının değerlendirilmesi ve estetik bakış açılarının takdir edilmesi gerekmektedir.

5. Araştırmacı (Gözlemci):

Ketum ve entelektüeldir. Bu tip kişiliğe sahip bireyler anlayışlı, yenilikçi, sır saklayan, yalıtılmış, kendi başlarına olmaktan hoşlanan, içe dönük, meraklı ve ilginç tiplerdir. Bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır. Kriz zamanlarında soğukkanlıdırlar. Kendi özel alanları olmasından hoşlanırlar. Mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri kurma ve problem çözmede son derece başarılı kişilerdir. Her zaman öğrenmeye isteklidirler, araştırmaktan ve denemekten yorulmazlar. Özellikle teknik konularda meraklarını tatmin edip detayları iyice öğrenene kadar araştırma yaparlar. Projelerde bitiş zamanlarına ve kişilerle olan ilişkilere değil detaylara  ve derinliğe önem verirler. Yalnız kalmaktan hoşlanırlar. İnsanlarla aralarında belirli bir duygusal mesafe olsun isterler. Stres altında kendilerini geri çeker ve insanlardan uzaklaşırlar.
Bu kişilerle iyi iletişim kurulabilmesi için, onları fazla meşgul etmemek, aşırı samimiyet kurmaya çalışmaktan kaçınmak, duygu ve düşüncelerini tartmaları konusunda zaman vermek, aşırı talepkar olmamak ve özel alanlarına saygı göstermek yararlı olacaktır.

6. Sorgulayıcı (Sadık Sorgulayıcı):

Endişeli ve sadıktırlar. Kendilerinin ve çevresindeki insanların güvenliğini sağlamak onlar için önceliklidir ve güvenliği sağlamak için her şeye önce şüpheyle yaklaşırlar. Sürekli tetiktedirler. Bu tip kişiliğe sahip olanlar, meşgul, bağlı, sempatik, en kötüyü bekleyen, kaygılı, çalışkan ve güvenilirdirler. İşlerin halledilmesine katkısı olan anlaşmalar ve işbirlikleri yaparlar. İnsanların potansiyellerini ve motivasyonlarını değerlendirir, iş ortamındaki problemli noktaları düzeltmeye odaklanırlar. Risk almayı sevmezler, fikir birliğinin ve her şeyin açık seçik belirli olduğu ortamlarda çalışmak isterler. Sürekli gelecekte olabilecek olayları öngörmeye çalışırlar. Güvenlerini kazanmak çok zordur, ama güvendikten sonra o kişiye kendilerini adarlar. Güvenlik için bir gruba ait olmayı ve “bize karşı onlar” prensibi ile hareket etmeyi severler. Karar vermekte ve harekete geçmekte zorlandıklarında, kendilerine yol gösterecek güvenilir bir dış rehber veya uzman ararlar.

Bu kişilerle iyi iletişim kurulabilmesi için, endişeli oldukları zamanlarda onları yargılama hatasına düşülmemeli, mümkün olduğunca güven verilmeli, iletişimde doğrudan ve net ifadeler kullanılmalı, onları dikkatlice dinlemeli ve şüpheli oldukları konular ile ilgili sağlam ve güvenilir bilgi sunulmalıdır.

7. Maceracı (Hevesli):

Yenilikçi ve eğlencelidir. Bu tip kişiliğe sahip olan tipler genelde içlerinden geldiği gibi hareket eden, çeşitli yetenekleri olan, atılgan, dağınık, çekici, karizmatik ve iyimser insanlardır. Bardağın hep dolu tarafını görür, çevrelerine enerji saçar ve hayattan zevk almaya çalışırlar. İlgiden çok hoşlanan ama sıkıcılıktan nefret edebilen tiplerdir. Birçok alanla ilgilenen, birçok konuda bilgi sahibi olan kişilerdir. Değişim, çeşitlilik ve yenilik onların ilgisini çeken konulardır. Konuşkan ve espritüeldirler. Trendleri takip eden ve farklı seçenek ve imkânlar bulabilen kişilerdir. Zevk aldıkları zaman son derece çalışkan ve üretken insanlardır. Zihinleri sürekli yeni ve yaratıcı fikirlerle doludur. Konudan konuya atladıkları için yarım kalmış birçok projeleri olabilir. Yerlerinde duramaz, hızlı hareket eder ve hızlı düşünürler. Eğlenceye odaklı olduklarından, olumsuz duygulardan ve  düşüncelerden hoşlanmazlar. Bu tür düşünceleri arkalarında bırakmak ve uzaklaşmak onların temel savunma refleksidir.
Bu kişilerle iyi iletişim kurulabilmesi için, tarzlarını değiştirmeye çalışmaktan kaçınmak, yani onları olduğu gibi kabul etmek, kısmen de olsa onlara uyum sağlamaya çalışmak, enerjilerini takdir etmek ve ne yapacakları konusunda gereksiz müdahalelerde bulunmamak yerinde olabilecektir.

8. Meydan okuyan (Lider ve Güçlü):

Kararlı ve girişkendir. Bu tip kişiliğe sahip olan tipler genelde kendilerine güvenen, güçlü, komuta eden, kontrolü seven ve çatışmacı kişilerdir. Ne istediklerini bilirler ve bunu başarmak için ellerinden gelen her şeyi yapar ve her yola başvururlar. Öfkelidirler ve genel olarak çabuk parlayıp, çabuk sönerler. Başkalarının cesaret edemeyeceği kararlar verirler ve zor işleri, başarılması gereken işler olarak görürler. Kendilerince adaleti sağlamak için mücadele ederler. Bağımsızlığı severler ve başkalarının onları kullanmasından ve incitilmekten korkarlar. Güçlerini başkalarının yararına kullanan, cömert, âlicenap kişilerdir. İnsanların ne düşüneceğine aldırmadan, akıllarından geçeni söylerler ve öfkelerini dışa yansıtırlar. Kendileri gibi açık sözlü ve ne istediğini bilen insanlardan hoşlanırlar. Stres altındayken bazen zorbalık yapabilir, yakın çevrelerindeki bazı insanları kendilerine düşman edebilirler.

Bu kişilerle iyi iletişim kurulabilmesi için haklarında dedikodu yapılmaması, yağcılık yapmadan yardımlarını içtenlikle takdir etmek, öfkelendikleri zaman etraflarına yönelik tutum ve davranışları kişiselleştirmemek, açık sözlü ve net olmak, adaleti sağlama ve zayıfları koruma çabalarına destek vermek yerinde olacaktır.

9. Barışçı (Uyumlu):

Huzurlu ve sakindir. Bu kişiliğe sahip olan tiplerin genelde, insanlarla iyi ilişki kuran, güven tazeleyen, kabul edilebilir, rahat ve uyumlu kişiler olduğu ifade edilebilir. Etraflarındaki insanlar ile uyum içinde yaşamak ve huzurlu olmak her şeyden önemlidir. Etraflarındakilere karşı pozitif tavır içinde oldukları için gerginlik yaratmayan tipler oldukları söylenebilir. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşırlar. İnsanları, olayları, fikirleri yargılamadan, olduğu gibi kabul ederler. Yanlarındaki kişileri ezip öne geçme davranışlarından çok onları destekleme gibi olumlu eğilimleri vardır. Grup içinde çatışmadan çok paylaşımı ve işbirliğini öne çıkarmaya çalıştıkları söylenebilir. Huzuru bozduğunu düşündükleri için çatışmadan kaçınırlar, problemleri görmezden gelirler ya da önemsiz olduğunu düşünürler. Olayları farklı bakış açıları ile görmeye çalıştıklarından, karar vermekte güçlük çekerler. En önemli dezavantajları ise, grup içinde hiçbir şeye ses çıkarmamaları ve tepkisizlikleridir. Çatışma veya tartışmalarda fikir beyan etmez, taraf tutmazlar. Stres altında açıkça tepki göstermek yerine, pasif- agresif davranışlar içinde dolaylı tepkiler gösterebilirler.
Bu kişilerle iyi iletişim kurulabilmesi için, onlara karşı çok fazla beklenti içinde veya baskıcı olmamak, işlerini rahatça yapabilmeleri için zaman vermek, çatışmaya girmemek, kararsız veya inatçı olduklarında sabır göstermek ve sakin olmak gerekmektedir.