TİP 4: BİREYCİ

Dörtler, hislerini deneyimlemek, hisleri ile yaşamak, anlaşılmak, hayatın anlamını aramak, sıradan olmaktan kaçınmak ve kendilerini özgün şekillerde ifade etmek motivasyonu ile hareket ederler.

Sağlıklı Dörtler Sağlıksız Dörtler
Sıcak Hüzünlü
Şefkatli Kendini çok düşünen
Merhametli Duygusal olarak kapalı
Duygularını ifade edebilen İnatçı
Sezgisel Ahlakçı
Yaratıcı İçine kapanık
Destekleyici Değişken
Zarif Kendini çeken
Estetik duyarlılık Umutsuzluk

Tip 4 (Bireyci)

 • Anlaşılmak ister.
 • Arkadaşları, sıcaklıkları ve hayata farklı bakış açılarını eğlenceli bulur.
 • Hüzünlü ve içine kapanık bir ruh halindeyken saatler, günler ve haftalarca işe yarayacak bir şeyler yapmadan vakit geçirebilir.
 • Eleştirelere son derece çok duyarlıdır ve en ufak bir dokundurmadan incinir.
 • Gazetelerde üzücü hikayeler okurken duygusal olarak çok etkilenir.
 • İdeal ve hayallarine çok önem verir.
 • Kolay ağlayabilir. Güzellik, aşk, keder ve manevi acılardan çok etkilenir.
 • Melankolik ruh hallerinin gerçek ve önemli olduğunu düşünür. Melankoliden kurtulmak istemez.
 • Başkalarının sahip olduğu şeylere (güzel duygular, ilişkiler, yakınlıklar) imrenir.
 • Özellikle kriz zamanlarında arkadaşlarını desteklemeye çalışır.
 • Bugünden ziyade geçmiş ve gelecekte yaşamayı sever.
 • Sezgilerine büyük önem verir.
 • Bazı durumlarda insanları kontrol etmeye çalışır.
 • Diğer insanların samimiyetsizlik, yalancılık ve ikiyüzlülüğünden nefret eder.
 • Yıllar boyu hayatının büyük aşkının karşısına çıkacağı günü bekler. Bunun özlemini yaşar.
 • Kendisi ile ilgili nelerin doğru olduğuna değil, nelerin yanlış olduğuna odaklanır. İyi hislere ve sahip olduklarına değil, kötü hislere ve sahip olamadıklarına aşırı odaklanmıştır.
 • Kendisinin diğerlerinden farklı ve özel olarak görülmesini ister.
 • Her zaman gerçek benliğinin arayışı içindedir. Gerçekte kimim sorusuna yanıt arar.
 • Bazı zamanlarda, hatta arkadaşlar ile birlikte iken bile, tıpkı dışarıda kalmış bir yabancı gibi rahatsız olur ve kendimi diğerlerinden farklı hisseder.
 • İnsanlar bana ne yapmam gerektiğini söylediklerinde, asileşerek ya dediklerinin tersini yaparım, ya da dediklerini yapsam bile içimden tersini yapma isteği içinde olurum.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 4 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, Tip 4 olma ihtimaliniz, yani bir “Bireyci” olma olasılığınız yüksektir.

 

Temel korkuları: Kişisel önemden yoksun ve kimliksiz olmaktır.

 

Temel arzuları: Kendini bulmaktır.

 

Dörtler, kendilerini sezgisel ve duyarlı insanlar olarak görürler. Başkalarından farklı olduklarına inanırlar. Bu nedenle de hiçbir yere uymadıkları inancındadırlar. Kendilerini kayboılmuş ve terkedilmiş hissederler ve devamlı bir şeylerin eksikliğini hissederler.

 

Dörtler kendilerini ifade edebilmek, kendilerini başkalarına anlatabilmek için güzel şeyler yaratmak, hislerini gözden geçirmek ve korumak için insanlardan uzak durmak isterler. Herhangi bir şeyle meşgul olmadan evvel hisleri ile baş edebilmeleri gerekir. Gerçek dünyada kaçırdıklarını yakalamak için yoğun bir gayret içindedirler. Özel kimliklerinin ve katkılarının başkaları tarafından fark edilip, takdir edilmesini isterler.

 

Dörtler kimliklerini araştırırlar. Gerçekte kim olduklarını bilmek isterler. Sağlam ve güvenilir bir kimliğe sahip olmak isterler. Kimliklerinden “bir şeylerin eksik” olduğunu düşünürler ve bunu düzeltmek isterler. Kendilerinde olmayan şeylere sahip insanlara özenirler. Arzualdıkları tüm özellikleri taşıyan ve aynı zamanda onları onaylayan bir “kurtarıcı” arayışındadırlar. Dörtler kimlikleri ve değerlerinin, yarattıkları eserlerle ortaya çıkmasını ve onaylanmasını isterler. Estetik, yaratıcı ve sanatsal yönleri gelişmiş olduğundan, ortaya oldukça özgün eserler çıkartabilir, dikkat çekici performanslar sergileyebilirler.

 

Temel sorunları: Dörtlerin temel sorunu kendilerini değişken hisler ve duygusal durumlarla, özellikle olumsuz olanlar ile özdeşleştirmektir. Hisler değiştikçe kimlik de değişmektedir. Bu durum ruhsal ihtiyaçlarına zarar verir. Dörtler, değişken duygusal durumlarını iç gözlem ile pekiştirirler ve bunlarla özdeşleşirler. Sürekli hislerini izlemenin ve özellikle de olumsuz olanlara dikkat etmenin sonucunda, kişilerarası ve pratik alanlarda sorunlar yaşarlar. Her şeyi kişisel alırlar ve deneyimleri ile kişisel ve duygusal düzeyde bütünleşirler. Var olsun ya d aolmasın, iyi ya da kötü her şeye bir anlam yüklerler veya arkasında niyet ararlar. Deneyimlerini içselleştirerek, dramatik, fırtınalı ve değişken mizaçlı bir insan olurlar. Öznel hisler ve dürtüler ile bunları ifade etme veya saklı tutma ihtiyacı arasında ciddi bir çatışma yaşanır. Dörtler anne ve babalarına yetersizlik olduklarını düşünmeleri nedeni ile karanlık ve düşmanca hisler beslerler ve sonra da bu nedenle suçluluk duygusu yaşarlar. Bu kendilerini bastırmalarına ve kısıtlamalarına neden olur. Dörtler çöktükçe, nefse dönük olumsuzluklara kapılarak diğer insanlardan ve kendilerinden kopup uzaklaşırlar. Bu içe dönme ve nefse yoğunlaşma döngüsünden bir şekilde çıkamazlarsa, kendilerine ve düş kırıklığına uğrattıkları insanlara karşı olan nefret onları yer bitirir. Düşmanlık hisleri ile yaşamak zorunda kalırlar.

 

Çocukluk Hikayesi: Dörtler anne ve babanın ikisinden de kopukturlar. Kendilerini terk edilmiş veya anlaşılamamış hissederler. Anne ve babalarına hiç benzemediklerini ileri sürerler. Aile içindeki bazı sorunlar nedeni ile (hastalık, boşanma, geçimsizlik, bunalımlar veya kişilik çatışmaları) kötü çocukluklar geçirmişlerdir. Ancak normal, olaysız bir çocukluk geçirmiş de olabilirler. Hatta oldukça destekleyici bir aile ortamından dahi geliyor olabilirler. Bu durumda sorun, çocuğun kendisine aynalama yapan kişiler ile bağlantı kuramamasıdır. Ne anne ne de babada çocuk kendisini görememektedir. Bu sebeple dörtler, örnek kişi eksikliğinden, veya örnek olabilecek kişilerin yetersizliğinden kendi içlerindeki mizaçlarından gelen güçlü his ve hayal dünyalarına girerek, kendileri ile ilgili temel bilgileri bu merkezlerden temin edip,  kimliklerini yaratmışlardır. Yeterli nitelikte destek alamadıkları için, olumsuz hisler içindedirler. Çocukluklarından bu yana kendilerini yalnız hissederler. Anlayamadıkları bir sebepten dolayı, ebeveynlerinin onları red ettikleri ve onlara ilgi duymadıkları inancındadırlar. Bu nedenle Dörtler, kendilerinde ciddi bir sorun olduğu inancına kapılırlar. Bu sebeple kendilerini ve ebeveynlerinin kendilerine olan ilgisizliğini araştırmak üzere, kendi içlerine dönerler. Bu olumsuz hisler ve arayışları yetişkinliklerinde de devam eder.

Stres Altındaki Dörtler: Stres altındaki sağlıksız Dörtler genellikle, İkilerin (Yardımsever) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Dörtler, İkiye giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız İkiler gibi davranırlar;

 • Duygusal fırtınaları yüzünden insanları dışlamadıklarından ve terk edilmeyeceklerinden emin olmak isterler.
 • İnsanları memnun etmeye, karşılanacak ihtiyaç yaratmaya, sevdikleri için yaptıkları iyi şeylere dikkat çekmeye çalışırlar.
 • Kendi yalnızlıkları ve içlerindeki boşluğu kapatmak için, hatalı bir inanışla, diğer insanları, onları sevmeleri için manüpüle ederler.
 • Kendi ihtiyaç ve isteklerini red edip, bastırırlar.
 • Umutsuzluğa kapılırlar,
 • İşlevselliklerini yitirmeye başlayarak, başkalarını onlara bakmaları için zorlarlar. Anne-baba veya bir arkadaş ile yaşamaya başlarlar veya eşlerine bağımlı hale gelirler.
 • Özel olduklarını hissetmek için kendi kendilerini hasta edebilirler.
 • Anlaşılamadıkları veya iyi bakılmadıkları düşüncelerine kapılıp içerlenirler.
 • Kendilerinden nefret etmeye başlarlar.
 • Sonunda bağımlı oldukları ilişkilerini mahvederler.

 

 

Rahat ve Güvenli Hisseden Dörtler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Dörtler, genellikle Birlerin (Reformcu) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Dörtler, Bire giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Birler gibi davranırlar:

 • Geçmiş veya gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşamaya başlarlar.
 • Daha fazla öz disiplin sahibi olurlar ve fonksiyonellikleri artar.
 • Daha pratik olur ve daha fazla problem çözerler.
 • Olumsuz özelliklerinden çok, olumlu özelliklerini vurgulamaya başlarlar.
 • Hisleri tarafından daha az kontrol edilmeye başlarlar.
 • Öznel ruh halleri yerine, nesnel ilkelere göre davranmaya başlarlar.
 • Kendilerini çalışmakla yükümlü olmayan özel bireyler olarak görmekten vazgeçip, gerçek dünyada yerlerini alırlar.

 

Dörtler için Detaylı Bilgiler: Dörtlerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (3 ve 5 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Dörtler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Dört tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Dörtlerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 4 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

 

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.