TİP 6: SADIK SORGULAYICI

Altılar, güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklanan motivasyon ile hareket ederler. Fobik ve Fobi Karşıtı olmak üzere iki tür eğilim sergilerler. Fobik altılar, dış dünyaya yönelik korku ve endişelere sahiptirler ve onaylanma arayışı içindedirler. Fobi karşıtı altılar ise korkuları ile yüzleşmek isterler. Bir altı hem fobik, hem de fobi karşıtı eğilimler sergileyebilir.

Sağlıklı Altılar Sağlıksız Altılar
Sadık Aşırı ihtiyatlı
Cana yakın Kontrolcü
Sempatik Tahmin edilemez
Sıcak Yargılayıcı
Merhametli Paranoyak
Pratik Savunmacı
Esprili Sabit fikirli
Yardımsever Kendini baltalayan
Sorumlu Hırçın ve huysuz

 

Tip 6 (Sadık Sorgulayıcı)

 • Otoriteler ve ast üst ilişkileri onu huzursuz eder.
 • Genellikle kuşkucudur.
 • Herşeyin açık ve tanımlanmış olduğu ortamları sever, rol ve konumunun belirgin olmasından hoşlanır.
 • Sürekli hayatındaki olası tehlikelere karşı uyanık ve tetiktedir.
 • Herşeyi fazlasıyla ciddiye alır.
 • Devamlı nelerin kötü gidebileceğini sorgular.
 • Çoğunlukla eleştiriyi saldırı olarak algılar.
 • Çoğunlukla partnerinin (eş, sevgili) ne düşündüğünü öğrenmek ile ilgili saplantılıdır.
 • Çok çalışabilir.
 • Arkadaşları tarafından sadık, destekleyici ve merhametli biri olarak görülür.
 • Genellikle iyi bir espri anlayışı olduğu söylenir.
 • Ya kurallara sıkı sıkıya uyar (fobik tip) ya da kuralları yıkar (fobi karşıtı tip).
 • Yakın ilişkilerinde ne kadar kırılgan (savunmasız) olursa, o kadar endişeli ve huysuz olur.
 • Birşeyleri ya devamlı erteler, ya da bir anda hızla girişir (tehlikeli bir durum olsa bile)
 • Bazı kişiler kendisini övgü yolu ile yönlendirmeye veya işlemeye çalıştığında bunu fark edebileceğine inanır (gizli niyetlerin fark edilmesi).
 • Öngörülebilirliği sever, belirsizliğe tahammülü yoktur.
 • Kendi başarılarını sabote etme eğilimi vardır.
 • Güvendiği insanları her türlü güçlüğe katlanarak destekler.
 • Düzenli ve sistemli olmanın, hayatının kontrolünü elinde tutmasına imkan verdiğine inanır.
 • Abartılı iddialarda bulunan kişilerden hoşlanmaz.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 6 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, Tip 6 olma ihtimaliniz, yani bir “Sadık Sorgulayıcı” olma olasılığınız yüksektir.

 

Temel korkuları: Desteksiz ve kılavuzsuz kalmaktır.

Temel arzuları: Destek ve kılavuza sahip olmaktır.

 

Altılar, kendilerini sadık, güvenilir ve kendisini adayabilen insanlar olarak görürler. Güvenilir bir insan olduklarına ve gerekeni yaptıklarına, ancak diğer insanların böyle olmadıklarına inanırlar.

 

Altılar beğenilmek, onaylanmak, başkalarının onlara karşı tutumunu bilmek, korkularını yenmek için girişken olmak, korktukları zaman rahatlatılmak, otoritenin onlara yardım etmesini sağlamak isterler.

 

Güvence ve güvenlik arayışındadırlar. Altılar inanacakları bir kimse veya birşeyler ararlar. Yaşam veya özleri açıkça ve yeterince desteklenmediklerini hissederlerse, veya kendi iç kılavuzları ile temaslarını yitirirlerse; güvence ve güvenlik için, karar alabilmek ve yaşamda ilerleyebilmek için dış kaynaklara dönerler. Sağlık seviyeleri ortalama düzeyde olan Altılar, kendileri için dış kaynak veya rehber görevi görecek bir otorite arayışına girerler. Ancak sağlıklı ruhsal seviyelerdeki altılar, bu rehberliği kendi içlerinde arar ve kendilerine güvenmeyi öğrenirler. Zihinlerini korku ve endişeden kurtarıp, dışa yansıtma (kendi özelliklerini başkasına atfetme) özelliklerinden arındıkları zaman, iç rehberleri ortaya çıkacaktır.

 

Altılar, duygusal oynamalar ve insanlararası ilişkilerdeki değişiklikler ile sürekli bir sağlık seviyesinden diğerine geçer, yani ruhsal dalgalanmalar yaşar. Bu yüzden karmaşık ve değişken bir ruhsal yapıya sahiptir. Güven duygusu için başkalarını duygusal olarak etkileme ihtiyacı içindedirler, ancak öz saygılarını koruyabilmek için de savunmaya geçip, etki altında kalmayı red ederler. Sanki kimseye bağlı değillermiş gibi güçlü ve zorlu davranırlar. Kendi kendilerinin patronu olduklarını kanıtlamak istercesine sert ve kavgacı olurlar. Ama bu arada başkalarından ilgi ve onay beklerler. Başkaldırma ve uyma, cesaret ve korku, insanlara yaklaşma ve uzaklama arasında sürekli gidip gelirler.

 

Temel sorunları: Bilgi, sosyal yapı ve ilişkilerde kılavuz bulmak ve güvence sağlamak için dış kaynaklara başvurmaktır. Yani temel sorunları, kendi başlarına karar vermek, eyleme geçmek ve kendi zihinlerine güvenmek yerine, güvenilir kişi, kurum ya da inanç sistemlerine bel bağlamaktır. Güvenliklerini ancak bu kesimlerin onlara sağlayacakları kural, politika, rehberlik, sınır belirleme ve prosedürler ile elde edeceklerine inanırlar. Elbette öyle ya da böyle diğer sekiz tipin de otoriteler ile ilişkisi vardır ve onlar da bir tür rehberlik, arayışı içindedir, ancak otorite ilişkilerinde Altılar kadar takıntılı değildirler. Altıların kimi zaman otoriteden korkan, kimi zaman otorite yanlısı kimi zaman da otoriteye isyan eden kişiler olmaları, onların otorite ilişkileri boyutunda, diğer sekiz tipten çok daha fazla dikkat çekmesine yol açmaktadır. Kendi iç kılavuzlarından uzak olmak, onları devamlı bir endişe ve kararsızlık konumunda tutar. Bu durumda, ruh halleri de diğer insanlar ve olaylar ile etkileşime geçtikçe değişkenlik gösterir. Bir an eğlenceli ve girişken, hemen ardından huysuz ve negatif olabilirler. Bir an kararlı ve iddialı iken, birkaç saat sonra kararsız ve kendisinden şüphe eden kişiler haline dönebilirler. Bir an uyumlu, diğer an başkaldıran kişiler olmaları mümkündür. Bu değişkenlik onlara çoğu zaman zarar verir ve özellikle de insan ilişkilerinde, iş hayatında ve özel ilişkilerde arzu ettikleri tanımlanmış rol ve konumlara sahip olmalarına, imkan vermez. Bir anlamda hem dış çevre ile hem de iç dünyaları ile çelişkili ilişkileri olduğu söylenebilir.

 

Çocukluk Hikayesi: Altılar kafalarında yücelttikleri, koruyucu kişiye bağlıdırlar. Bu kişi genellikle Baba ve Baba rolündeki birisidir. Koruyucu kişi, çocuğa rehberlik yapan, , disiplin sağlayan ve çocuğa yapıları öğreten kişidir. Babalar ideal durumda, çocuklarına özgüven aşılayarak, onlara dünyayı öğreterek, güç ve yeteneklerine ayna olarak (psikolojide aynalama olarak bilinir) çocuğun kendisini bulması ve onun anneye olan bağlılığını silkip atmasında yardımcı olan kişidir. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı veya Baba tümüyle veya çoğunlukla var olmadığı zaman bireyin dünya ile ilgili endişeleri, bağımsız davranabilme ile ilgili kuşkuları yoğun bir artış gösterir. Onaylanmak suretiyle kendisini güven altında hisseden Altılar, bu onay mekanizmasından yoksun kaldıklarında, dış dünya ile kendi iç kaynakları yardımı ile baş etme becerileri gelişmez. Bu zorluklara maruz kalan Altılar, bağımsızlıklarını ve özerkliklerini elde etmek için güvenilir kılavuz ve destek arayışı içine girerler. Büyüdüklerinde, koruyucu kişi ile olan bağlılıklarını terk ederek, güvenliklerini sağlayacağını düşündükleri diğer otoriteler ve inanç sistemleri ile bağlantı kurarlar. Sürekli koruyucu kişi veya otoriteler ile bağlantıda olduklarından onları içselleştirir, onların davranış ve tutumlarını özümserler. İçselleştirdikleri koruyucu kişiler veya otoritelerin standartları (Superego) ile tüm eylem ve davranışlarını karşılaştırırlar. Eylem ve davranışlarının bu standartlara uygun olup olmadığını sorgularlar. Bu yönden Birlere benzerler, ancak aradaki fark şudur: Birlerin iç sesleri yani Superegoları tek kişi tarafından yönlendirilirken, Altıların iç sesleri baba, diğer otoriteler, inanç sistemleri ve gurular tarafından yönlendirilen çok sesli bir koro gibidir. Harekete geçmeden evvel, tüm bu otoritelerin benzer durumda ne yapacağını tartarlar.

 

Stres Altındaki Altılar: Stres altındaki sağlıksız Altılar genellikle, Üçlerin (Başaran) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Altılar, Üçe giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Üçler gibi davranırlar;

 • Endişe duygularından devamlı meşguliyet yaratarak kurtulmaya çalışırlar.
 • İşkolik olurlar.
 • Sonunda başarısızlık ihtimali olan hiçbir yeni şeyi denemezler.
 • Daha güvenli hissetmek için bir role bağlanır veya imaj yaratırlar.
 • Birşeyleri saklamak veya ilerlemek için yalanlar söylerler.
 • Duygusal yönden kapanır, sıkıntıları fark edilmesin diye insanlardan uzaklaşırlar.
 • Değersizlik hislerini bastırmak ve kendilerini incitenleri incitmek için şiddetli saldırılara geçerler.
 • Otoritelere baş kaldırırlar.
 • Özellikle kadın Altılar, yapay ve büyüleyici bir kişiliğe bürünürler.
 • Kendilerini küçük görme ve değersizlik hisleri içinde özezer (mazoşist) olurlar.

 

Rahat ve Güvenli Hisseden Altılar: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Altılar, genellikle Dokuzların (Barışçı) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Altılar, Dokuza giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Dokuzlar gibi davranırlar:

 • Diğerleri ile daha fazla empati kurarlar.
 • Olayları daha geniş bir açıdan bakmaya başlarlar.
 • Hayatı daha az ciddiye alır ve baskı altındaki enerjilerini serbest bırakırlar.
 • Kendi iç kılavuzlarına (iç otoritelerine) daha fazla güvenirler.
 • Yaşanan anda fiziksel olarak var olduklarını algılarlar.
 • Zihinlerini sessizleştirip, anı yaşamaya başlarlar.
 • Karasızlık ve endişe hisleri azalır.
 • Duygusal yönden dengeli olmaya başlarlar.
 • Rahat, huzurlu ve kendini güvende hisseden kişiler olurlar.

 

Altılar için Detaylı Bilgiler: Altıların temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (5 ve 7 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Altılar ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Altı tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Altıların kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 6 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

 

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.