TİP 7: HEVESLİ

Yediler mutlu olma, keyifli aktiviteler planlama, dünyaya katkıda bulunma ve sıkıntı ve acıdan kaçma motivasyonu ile hareket eden kişilerdir.

Sağlıklı Yediler Sağlıksız Yediler
Eğlenceyi seven Narsist
Ani harekete geçen Fazlaca atılgan
Hayal gücü yüksek Odaklanma sorunları yaşayan
Üretken Asi
Coşkulu Disiplinsiz
Hızlı Tahakküm edici
Özgüvenli Manik
Etkileyici İntihar eğilimli
Meraklı Huzursuz

 

Tip 7 (HEVESLİ) miyim?

 • Hayattan keyif alırım. Genel olarak dışadönük ve optimistimdir.
 • Birşeylere zorlanmaktan veya birşeyler için borçlu kalmaktan hoşlanmam.
 • Meşgul ve enerjiğimdir. Kendi istediklerimin yapılmasına izin verildiği sürece nadiren sıkılırım.
 • Sıklıkla sözlü veya fiziksel risk alırım.
 • Genellikle mutlu, bana benzer amaçları olan kişilerle arkadaşlık yapmayı seçerim.
 • Hiçbir şeyde uzman değilimdir, ancak pek çok şeyi iyi yaparım.
 • İşler ve konular arasında mekik dokumayı severim. Hareketli biriyimdir.
 • Keder verici şeyler ve kayıplardan sonra diğer insanlara göre çok daha çabuk toparlarım.
 • Kendimi sever ve iyi davranırım.
 • İnsanları sever ve genelde insanlar tarafından sevilirim.
 • Hayatta genellikle istediklerimi elde etmeyi başarmışımdır.
 • Kıvrak zeka ve kavrayışa değer veriririm.
 • İdealistimdir. Dünyaya birşeyler katmak isterim.
 • Adanmak ve bağlı hissetmek ile özgürlük ve bağımsızlık istekleri arasında kararsızlık çekerim.
 • Grup içinde rahat hisseder ve davranırım.
 • Mutsuz insanları aydınlatmak ve onlara bardağın dolu tarafını göstermek isterim.
 • Heyecanlı şeylerden ve seyahat etmekten hoşlanırım.
 • Bazen kendimi diğer insanlara göre daha sıradan, bazen de diğer insanlara göre daha meziyetli hissederim.
 • Aklımdakini söyleme eğilimim vardır. Bu durum zaman zaman sorun yaratır.
 • İnsanlara yardımcı olmak için büyük fedakarlıklarda bulunabilirim.

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 7 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, Tip 7 olma ihtimaliniz, yani bir “HEVESLİ” olma olasılığınız yüksektir.
Temel korkuları: Acı çekmek ve yoksunluk içinde olmaktır.
Temel arzuları: Doyum içinde ve hoşnut olmak, ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yediler kendilerini mutlu ve hevesli kişiler olarak tanımlarlar. Her istediklerini elde etmek isterler. Her istediklerini elde ettiklerinde, mutluluklarının bu şekilde ve artarak devam edeceğine inanırlar.

Yediler özgürlük ve mutluluklarını kalıcı yapmak, hoş vakit geçirmek, değerli deneyimleri kaçırmamak, kendilerini sürekli heyecan ve uğraşı içinde tutmak, eğlenmek, istediklerine sahip olmak, sonuca bakmazsızın hareket içinde olmak, endişe ve acıdan uzak olmak isterler.

Hoşnutluk ve doyum arayışındadırlar. Kendilerine mutluluk ve doyum getirecek şeyi, yaşamın amacını ararlar. Kendi özlerinden destek ve bakım görmedikleri için, güveni ve mutluluğu dış dünyanın deneyimlerinde bulmaya ve bu arada korkuyu, endişeyi, nefse duyulan kuşkuyu ve yaşamın “karanlık yanlarının” farkındalığını bastırmaya çalışırlar.

Temel Sorunları: Doyum ve mutluluğu, özü ile temasa geçip anı yaşayarak değil, geleceği bekleyerek elde edeceklerine inanmaktır. Gelecek beklentisi Yediyi o an yaşanan deneyimlerin gereklerinden uzaklaştırır ve doyum olasılığını zayıflatır. Yediler acı ve endişeden kaçmak amacı ile bir etkinlikten diğerine atlarlarsa Temel Korkularına (acı ve yoksunluğa yakalanmak) teslim olacaklar, Temel Arzularına (doyum ve hoşnutluk) erişemeyeceklerdir.  Averaj ve sağlıksız yedilerde kaprisler ve hesapsız özgürlük anlayışı mutsuzluğun kaynağıdır. Bu kapris ve sağlıksız dürtülere hayır demedikleri, taahhütlerine bağlı olmadıkları ve bir işi sonuna kadar götürmedikleri sürece, temel korkularına yaklaşıyorlar demektir. Yediler, özleri ile kopuk olmaları sonucu ortaya çıkan ve zihinlerini esir alan “endişeyi” iki türlü gidermeye çalışırlar; ilki devamlı geleceğe dönük fırsatları öngörmeye çalışıp, kafalarını geleceğe dönük aktivite planlama ile meşgul etmeleri ve durmaksızın aktivitelere atılmaları, ikincisi ise hayatta tam olarak istediklerini bulamamış olmaları nedeni ile deneme-yanılma yöntemini kullanarak karşılarına çıkan her türlü yeni şeyi deneyimlemek istemeleridir. Bu durum kısa vadede zihinlerini rahatlatıp, endişeden uzaklaşmalarını sağlasa da, uzun vadede endişe kaybolmayacaktır. Yapılacak hatalar, tatminsizlikler ve fiziksel tükeniş, Yedilerin temel korkularına doğru gitmelerini hızlandıracaktır. Yediler için daha sağlıklı olmanın yolu, gerçek doyumun bulunacağı iç sessizliğin farkına varmak ve kaybedilenleri kabul edebilmek için sakinleşmektir.

Çocukluk Hikayesi: Yediler, kişiliklerinin oluştuğu erken çocukluk döneminde, kendilerine bakan, besleyen, aynalama yapan (kendilerini fark etmelerini sağlayan), ilgi gösteren ve kişisel değerlerini fark etmelerini sağlayacak kişiden, yani anne veya anne yerine geçmiş kişiden (bakıcı, anneanne, vs.) kopukturlar. Ancak bu kişi her zaman anne olmayabilir. Bazen çocuğa bakım ve besleme görevi babada da olabilmektedir. Yediler kendilerine bakan ve besleyen kişiyi, kendilerine güvenli bir bakım sağlayacak kadar tutarlı ve güvenilir bulmamışlardır. Bu noktada anahtar unsur, bu kişinin (anne) onları bir şeylerden yoksun bırakacağı korkusu ve bu korkunun da bazı engellenme duygularına neden olmasıdır. Söz konusu yoksunluk maddi veya duygusaldır ve çeşitli nedenleri olabilir. Ancak önemli olan, Yedilerin, ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmadığı hissine kapılmalarıdır. Elbette ki bu yoksunluk korkusu gerçek temellere dayanmayabilir ve sadece korkudan kaynaklanıyor olabilir, ancak sonuç değişmez; Yediler bir daha bu tür bir güvensizlik ve engellenme yaşamamak için, istediklerini kendileri elde etme yoluna gitmişlerdir. Esasen anne figürünün, çocuğa karşı her zaman yetersiz kaldığını söylemek mümkün değildir. Aksine anne çocuğa karşı son derece iyi niyetli olabilir. Bununla birlikte yedilerde gelişen “istediğini kendisi elde etme” motivasyonunun arkasında, çocukluk dönemlerinde aile içinde yaşanan uzun süreli yoksulluk, hastalık veya savaş gibi dönemlerin etkisi hissedilir. Maddi veya duygusal hangi sebepten olursa olsun, Yedilerin kişiliğinin oluşmasında “yoksunluk” hissi büyük önem taşır.

Stres Altındaki Yediler: Stres altındaki sağlıksız Yediler genellikle, Birlerin (Reformcu) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Yediler, Bire giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Birler gibi davranırlar;

 • İşlerin kontrolünü kaçırdıklarından, işleri düzeni sokmak için katı ve zorlantılı (kompulsif) bir tutum içinde olurlar.
 • Kendileri ve yaptıklarına karşı eleştirel ve sabırsız, başkalarına karşı sert ve soğuk olurlar. Bu tutuma iç kılavuzları değil, cezalandırıcı üst benlikleri (süperego) neden olur.
 • Plan ve disiplinden kaçınırlar, ani davranışlar ve histeriler içine girerler. Bu durum, suçluluk hislerini artırır.
 • Herşeyi siyah ve beyaz olarak görmeye başlarlar. Gerçeği bildiklerine inanırlar.
 • Bir fikir veya proje için takıntı yaparlar.
 • Çok aşırı olmasa dahi davranışlarında yaygın bir hırçınlıklık olabilir.

Rahat ve Güvenli Hisseden Yediler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Yediler, genellikle Beşlerin (Gözlemci) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Yediler, Beşe giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Beşler gibi davranırlar:

 • Daha sakin, içe dönük ve nesnel olmaya başlarlar.
 • Konuları derinlemesine araştırır, keşfetmenin keyfine varır, bilgelik ve öz disipline daha çok önem verirler.
 • Yaşamın iki kutupluluğunu kabullenmeye başlarlar; iyi ve kötü, mutlu ve mutsuz gibi.
 • Daha ciddi olurlar ve daha fazla ciddiye alınırlar.
 • Korkuları ile temasa geçer, korkularının kaynağını anlamaya başlarlar.
 • Çevreyi tüketmek yerine, ona katkıda bulunmaya çalışırlar.
 • Yaşamın zorlukları ile yüzleşmeden mutluluğu yakalamanın olanak dışı olduğunu bilirler.
 • Deneyimlerin tümünü olduğu gibi kabul etmeye başlarlar, bunun sonucunda zihinleri sakinleşir ve iç kılavuzları ortaya çıkar.

Yediler için Detaylı Bilgiler: Yedilerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (6 ve 8 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Yediler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Yedi tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Yedilerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 7 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.