TİP 8: LİDER VE GÜÇLÜ

Sekizler, bağımlılık ve güçsüzlükten kaçınmak için kendi kendine yetmek ile güçlü olma motivasyonuna sahip kişilerdir.

Sağlıklı Sekizler Sağlıksız Sekizler
Dosdoğru Kontrolcü
Güvenilir İsyankar
Cesaretli Duyarsız
Sadık Tahakkümcü
Enerjik Bencil
Koruyucu Kuşkucu
Özgüvenli Saldırgan
Adaletli Korkutucu
Kendi kendine yeten Kinci

 

Tip 8 (LİDER VE GÜÇLÜ)

 • İhtiyacım olduğunda iddialı ve agresif olabilirim.
 • Kullanılmak veya yönlendirilmeye katlanamam.
 • Kartları açık oynarım; dosdoğru ve dürüst olmaya önem veririm.
 • Genellikle bireyselliği tercih eden, dik başlı biriyimdir.
 • Kendi çıkarlarını koruyabilen, dik durabilen kişilere saygı duyarım.
 • Sevdiklerimi korumak adına sonuna kadar gidebilirim.
 • Doğru olan için savaş veririm.
 • Haksızlığa uğrayan kişileri desteklerim.
 • Karar vermek benim için zor olmamıştır.
 • Kendine yetmek ve bağımsız olmak benim için önemlidir.
 • Yemek, alkol veya ilaçlara aşırı düşkünlüğüm olmuştur.
 • Bazı durumlarda ilgisizliğim insanların alınmasına neden olmuştur.
 • Yeni bir gruba girdiğimde, o gruptaki en güçlü kişinin kim olduğunu hemen algılarım.
 • İşlerin nasıl yapılması gerektiğini bilir, çok çalışırım.
 • Grup içinde bazı zamanlar katılımcı olmaktan daha çok gözlemci olurum.
 • Heyecan ve uyarılmayı seviyorum.
 • Güvende hissettiğimde, insanlarla ufak atışmalar veya dalaşmalar içine girmeyi seviyorum.
 • Birine gerçekten güvendiğim zaman savunmasız ve sevgisini verebilen birisi olabiliyorum.
 • Fazlaca iyi gözüken ya da iltifatcı kişiler beni rahatsız eder.
 • Sahtelik ve yapmacıklıktan hiç haz etmem.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 8 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, Tip 8 olma ihtimaliniz, yani bir “LİDER VE GÜÇLÜ” olma olasılığınız yüksektir.

Temel korkuları: İncitilmek, kontrol edilmek ve koydukları sınırların aşılmasıdır.

Temel arzuları: Kendilerini ve bağımsızlıklarını korumaktır.

Sekizler kendilerini güçlü ve girişken insanlar olarak gören, yaşam savaşı verdiklerine inanan, başkalarının onları kullanması veya kontrol altına almasından endişe eden kişilerdir. Özgüven sahibi, kararlı, söz dinlemez, yüzleşmeyi seven kişilerdir.

Sekizler kendi düşünce ve haklarını öne sürmek, kendileri ve yeteneklerini kanıtlamak, saygı duyulmak, işleri yürütmek için gerekli kaynaklara sahip olmak, önemli olduklarına kendilerini inandırmak, çevreye hakim olmak, istediklerini yaptırmak, yaşamak için savaş vermek ve incitilemez olmak isterler. Sahip oldukları fiziksel ve psikolojik kapasite ile ne yaptıklarını bilen, insanların takip etmek isteyecekleri lider kişiler olurlar. Kendi potansiyellerini ve etraflarındaki insanların potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak, çevrelerini etkilemek isterler. Sağlık seviyeleri yüksek Sekizler, kendi egolarını bir tarafa bırakabilir ve insanları etraflarına toplayabilirlerse, sahip oldukları içgüdüsel güç ve enerjiler ile inanılmaz işler başarabilir, hatta ulusların kaderini ve tarihin akışını dahi değiştirebilirler.

Yaşamlarını kendilerine yetecek şekilde sürdürmek eğilimindedirler. Sekizler fiziksel yaşamı ve miraslarını (kurdukları düzen, kurum, aile) yaşatma arayışı içindedirler. Çevrelerinin nasıl olması ve bu çevrenin kendilerini nasıl göstermesi gerektiği konusunda açık bir görüşe sahiptirler. Yaşam koşullarının zor ve tehlikeli olduğunu, bunlarla baş edilmesi gerektiğini, kendileri ve değer verdikleri kişileri korumak zorunda olduklarını hissederler. Çevrenin kendilerine zarar vermesini veya ortaya çıkardıklarının yok edilmesini önlemek için kendilerine ve başkalarına karşı çetin ve sert davranırlar.

Temel Sorunları: Sekizlerin temel problemleri aşırı ben merkezci (egosantrik) olmalarıdır. Güç ve tahakküm kurabilmek peşindedirler. Dünyayı bir savaş meydanı gibi görürler. Savaşta kazanmak için güçlü, kararlı ve sert olmaya çalışırlar. Amaçlarına ulaşmak için her tür mücadeleyi verirler. Bazı zamanlarda insanları üzerler ve ezerler. Sekizler tüm Enneagram tipolojileri içinde açıkça en agresif tiplerdir. İçgüdüsel güçleri ile sağlam bağlantıları vardır ve bu Sekizlere, etraflarını domine etme, istedikleri için savaşma ve ayakta kalma için ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlar. Başkalarından bağımsız olarak kendilerini öne sürme yetenekleri ile özdeşleşmişlerdir. Bu sebeple de devamlı olarak doğaya, insanlara ve çevreye karşı sürekli çabalamakta olduklarını hissederler. Kendi refahlarının temelde diğer insanların refahlarından bağımsız olduklarına inanırlar ve bu nedenle düşünce ve eylemleri bencilce olabilir. Sahip oldukları özellikler nedeni ile en kolay tanımlanabilen tipler olmalarına karşın, başa çıkılması en zor kişilerdir. Ruhsal sağlık seviyeleri düştükçe insanlara baskı kurma ve bulundukları ortamları domine etme arzuları, kişilerarası sorunlar yaşamalarına neden olur. İnsanların kendilerine karşı birleşmelerine, tepki göstermelerine neden olurlar. Bu tepkiler onları daha da agresifleştirir ve gittikçe yalnızlaşırlar. Bu döngüden çıkamazlar ise, temel korkularına daha fazla yaklaşmış olurlar.

Çocukluk Hikayesi: Tarz Sekiz bakan ve besleyen kişi ile çelişkili ilişkiye sahiptir. Bu anne veya anne rolünde başka birisi olabilir. Sekizler genellikle bilinçdışı olarak, onlara bakan ve besleyen kişiler tarafından (genellikle anne) reddedildiklerini hissederek büyürler. Bu hisler çok küçük yaşlarda, Sekizlerin anneleri ile irade çatışması içine girdikleri ve bağımsızlıklarını vurguladıkları zaman başlar. Sekizlerin iradeleri ve içgüdüleri çok daha güçlü olduğu için, bakıcılarında kuvvetli duygusal tepkiler oluşur. Bu tepkiler nedeni ile sekizler kendilerini reddedilmiş hissederler. Ne üçler gibi anneleri ile güçlü bağlar kurarak özdeşleşmeye, ne de yediler gibi annelerinden psikolojik olarak kopmaya eğilimlidirler. Öyle ya da böyle bir şekilde anneleri ile bağ kurmaları gerektiğini hissederler. Aile içinde kabullenilmek ve ilgilenilmeyi sağlamak amacı ile, annelerinin bakıcı ve besleyici rolüne destek olma rolü edinirler. Yani şefkat, bakım, ilgi ve sıcaklık gibi anaerkil rollere sahip olan annelerini, ataerkil rol üstlenerek desteklemeye çalışırlar. “Küçük koruyucu”, başkalarına bakabilen güçlü, çetin ve bağımsız kişi olurlar. Bunun sonucunda birçok Sekiz, küçük yaşlardan itibaren yetişkin sorumluluğu veya yükü altına girer. Bu rolü üstlenebilmek için, korkularını, savunmasızlıklarını ve duygusal ihtiyaçlarını bastırmayı öğrenirler.

Stres Altındaki Sekizler: Stres altındaki sağlıksız Sekizler genellikle, Beşlerin (Gözlemci) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Sekizler, Beşe giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Beşler gibi davranırlar;

 • Üstlendikleri yüklerden bunalır ve geri çekilerek dünya işlerinden uzaklaşırlar.
 • Hisleri ile daha az bağlantı kurarlar.
 • Uygun bir hareket tarzı bulana dek duygusal olarak kapanır ve kendi başlarına olmayı yeğlerler.
 • Yenilmiş ve depresif hissederler.
 • Suçlu hissederek, öfkelerini kendilerine yönlendirirler.
 • Dünyaya ve insanlara kötümser ve alaycı bir bakış açısı ile bakarlar.
 • Bu tür davranışlar red edilme hislerini körükler.

 

Rahat ve Güvenli Hisseden Sekizler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Sekizler, genellikle İkilerin (Yardımsever) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Sekizler, İkiye giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı İkiler gibi davranırlar:

 • Diğer insanlara açılırlar ve kırılganlıklarını gösterirler.
 • Diğerlerinin refahları ile daha çok ilgilenmeye, onlara sıcak davranmaya başlarlar.
 • Daha fazla seven ve sevilen kişiler olurlar.
 • Yumuşak, nazik, düşünceli ve şefkatli yönlerini insanlara göstermeye başlarlar.
 • Yardıma ihtiyaç duyanların yardımcısı olurlar.
 • Güç sevgisi yerini sevginin gücüne bırakır.
 • Kendi iradelerinden daha yüce amaçlar için çalışırlar.

 

Sekizler için Detaylı Bilgiler: Sekizlerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (7 ve 9 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Sekizler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Sekiz tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Sekizlerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 8 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.