TİP 9: UYUMLU

Dokuzlar, hayatlarında barış ve huzur isteyen, diğerleri ile birleşmek ve çatışmadan kaçınmak motivasyonuna sahip kişilerdir. Bu sebeple diğer sekiz tipin de bazı vasıflarını kişiliklerinde taşırlar.

Sağlıklı Dokuzlar Sağlıksız Dokuzlar
Cana yakın Gerçeklerden kopuk
Memnun eden Unutkan
Cömert İnatçı
Sabırlı Takıntılı
Kabullenici Umursamaz
İnce Pasif-agresif
Açık fikirli Yargılayıcı
Empatik İddiasız
Huzurlu Kendini ifade edemeyen

 

Tip 9 (UYUMLU)

 • Çoğu zaman kendimi doğa ve insanlar ile bir birleşmiş (bütünleşmiş) hissediyorum.
 • Karar vermek bana zor geliyor; Her alternatifin avantaj ve dezavantajlarını görmeye çalışıyorum.
 • Diğer insanlarla birlikte iken, genellikle kendimin ne istediğini bilmiyorum.
 • Diğerleri beni huzurlu biri olarak görüyorlar olarak görüyorlar ancak genellikle içten endişe hissederim.
 • Gerçekten yapmak gereken şeylerle uğraşmak yerine, bazen daha önemsiz, küçük işlerle uğraşırım.
 • Etrafımda tatsızlık var ise, bir süre boyunca başka şeyler düşünüp uzaklaşmayı tercih ederim.
 • Biriyle yüzleşmek ve çatışmak yerine, oradan uzaklaşmayı seçerim.
 • Eğer gün içinde bir iş programı ya da sistem dahilinde çalışmıyor isem, gün sonunda çok az şey yapmış (üretmiş) olurum.
 • Genellikle yapmam gerekenleri son ana kadar ertelerim ancak mutlaka yetiştiririm.
 • Sakin ve telaşsız olmayı seviyorum, ancak bazen kendimi zorladığım olur.
 • İnsanlar beni kontrol etmeye çalıştıkça ve ne yapmam gerektiğini söyledikçe, inatçı oluyorum.
 • Gün içinde rahatlamak için kendime zaman ayrımak isterim.
 • Bazen utangaç ve sıkılgan biri olabiliyorum.
 • Partnerim veya arkadaşlarım ile dışarıda öylesine takılmayı, dolaşmayı seviyorum.
 • Destekleyici ve uyumlu ilişkilere büyük önem veririm.
 • İnsanlar tarafından yargılanmaya karşı çok hassasımdır ve eleştirileri kişisel olarak algılarım.
 • Dinlemeyi ve insanları desteklemeyi severim.
 • Negatiften çok pozitif taraflara odaklanma eğilimim vardır.
 • Birşeylerden kurtulmakta hep zorlanmışımdır.
 • Genelde atalet içindeyimdir. Bir şeye başladıktan sonra devam etmekte zorlanmam, ancak bir şeye başlamakta, ilk adımı atmakta zorluk çekerim.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 9 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, Tip 9 olma ihtimaliniz, yani bir “UYUMLU” olma olasılığınız yüksektir.

Temel korkuları: Bir şeyleri yitirmek, dışlanmak, ayrı tutulmak ve önem verilmemektir.

Temel arzuları: İç huzur ve bütünlüktür.

Dokuzlar kendilerini huzurlu ve rahat insanlar olarak tanımlarlar. İnsanları kabullenen, destekleyici, hoş tavırlı, halinden memnun, sakin ve rahatlatıcı kişilerdir. Diğerleri ile bir potada erimeye, yani diğer insanlar ile uyum içinde olmaya önem verirler. Bu sayede insanlar tarafından kabul göreceklerine, endişe ve çatışmadan uzak kalıp iç huzuru bulacaklarına inanırlar. İnsanların onları değiştirmeye çalışmasından yakınırlar. Olayların akışından memnun olma eğilimleri vardır.

Dokuzlar iç dengeye sahip olmak, kendi dünyalarında barış ve huzur yaratmak, çatışma çözmek ve insanları bir araya getirmek, çatışma önlemek, her şeyi olduğu gibi muhafaza etmek, olayların onları rahatsız etmesine izin vermemek, sorun ve çatışmaları en alt düzeye indirmek, dünyalarında her şeyin düzgün olduğu ve insanlar ile uyum içinde oldukları algılarını savunmak isterler.

Uyum ve denge arayışı içindedirler. Dokuzlar doğa ile, insanlar ile bir ve bütün olmayı arzularlar. Arkadaşlık ve paylaşma ararlar. Tıpkı Sekizler ve Birler gibi olması gereken ideal bir düzen öngörürler. İç dünyalarında yarattıkları rahatlık, ferahlık ve sadeliği dış olaylara taşımaya çalışırlar. Aslında Dokuzlar, çevreyi olumlu etkileyecek gerçek bir iç huzur peşindedirler.

Temel Sorunları: Dokuzlar iç huzuru ancak ilgilerini dağıtarak ve içgüdüsel enerjilerinden koparak sağlayacaklarına inanırlar. Dokuzlar kendilerini önemsemez ve yanlış bir inanışla, varlık ve katkılarının önemli olmadığını düşünürler. Ayrılmak ve bütünlüğü kaybetmemek için, insanlar ile uzlaşmak, onları rahat ettirmek gerektiğini düşünür ve kafalarında bir bütünlük tablosu yaratırlar. Bu iç denge ve dış bütünlük idealini korumak için herşeyi yaparlar. Bu dengeyi bozup, bütünlüğe zarar vereceğine inandıkları eylemlerden ve söylemlerden kaçınırlar. Ancak sürekli kendilerini geri çekerek, insanlarla fazlası ile uyum içinde bulunma çabaları gerçeklik algılamalarını zedeler. Gerçeklikten koparken, bir anlamda temel korkuları olan ayrılma süreci de hızlanmış olur. Dengeyi kaybetmemek amacı ile içgüdüsel enerjilerini bastırmanın doğal sonucu olarak, girişkenliklerini kaybederler. Diğer insanların gerçeklikten uzak, idealize edilmiş imajları ile uyum sağlamaya çalışmaları, kısa vadede onlara kolaylık sağlasa ve onları rahat ettirse de, uzun vadede sağlıklı, bağımsız bireyler olmalarını engeller ve açık ve net bir kimlik edinmelerine engel olur.

Çocukluk Hikayesi: Dokuzlar, anne ve babaya veya anne baba rolündeki başka kişilerle yakın bağlantı kurarlar. Yani hem bakıp besleyen, hem de koruyucu kişi ile bağlantılıdırlar. Zihinsel ve duygusal enerjilerinin büyük kısmını, her iki bağlantıyı dengede tutmak ve iç denge sağlamak amaçlı kullanmayı öğrenirler. Dokuzlar açık ve kabul edici bir akıl ile ruha sahiptirler. Dolayısı ile, küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerinin duygusal tarzını, anne babalarının bilinçli, bilinçsiz tüm beklentilerini tanır ve yüklenirler. Anne ve baba ile yakın ilişkisi olan diğer iki tip olan 3 ve 6 lar, anne babadan birisinin beklentisine yoğunlaşıp tepkide bulunurken (3 anneye, 6 babaya), Dokuzlar, anne babanın ikisine birden bağlı olup, ikisinin de beklentileri yüzünden bunalmışlardır. Akıl ve ruhları, ailenin açık beklentileri ile dolar ve Dokuzlar,özgürlük ve huzur bulacağı hayal dünyasına çekilir. Bazı Dokuzlar fiziksel olarak geri çekilirler; doğaya sığınma (tek başına yürüyüş, kamp, balık tutma, parkta oturma) veya başka çocuklarla vakit geçirmeye başlarlar. Bazıları ise bedenen var olmalarına karşın, duygusal olarak çekilirler. Ne şekilde çekilmiş olurlarsa olsunlar, her durumda ev ortamının sürekli ilgi isteyen bir atmosfere sahip, çeşitli sorun ve çatışmalarla dolu olduğunu görürler. Geri planda olmayı yeğlerler. Fazla bir şey istemez, kendilerini öne çıkarmazlar. Kendi varlıklarının adeta unutulmasını ister, adeta görünmez olmaya çabalarlar. Alıcı oldukları için etraflarından (aile, bakıcılar, arkadaşlar) aldıkları tüm tutum, davranış ve bilgileri içlerinde bir denge sağlayacak şekilde konumlandırırlar. Zihinsel ve duygusal yaşamlarında tutarsızlık ve çatışma olmayacak şekilde yorumlarlar. Eğer fonksiyonel aileler içinde, tatmin edici bir aile ortamından geliyorlar ise, yaşamlarının ileri dönemlerinde içlerindeki dengeyi korumak ve dış dünya ile baş etmek kolay olacaktır. Ancak sorunlu, fonksiyonel olmayan aile ortamlarından gelen Dokuzlar, içlerinde taşıdıkları duygulardan ve kafalarındaki düşüncelerden uzaklaşmak için adeta kendilerinden ve dış dünyadan çekilecek, bu his ve düşünceleri göz ardı edecek ve dış dünya ile başa çıkabilme ihtimalini azaltacaktır.

Stres Altındaki Dokuzlar: Stres altındaki sağlıksız Dokuzlar genellikle, Altıların (Sadık Sorgulayıcı) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Dokuzlar, Altıya giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Altılar gibi davranırlar;

 • Endişe ve kuşkular içinde bunalırlar.
 • Kendilerinden şüphe eder, kararsız ve katı kişiler olurlar.
 • Daha pasif ve hareketsiz olurlar. Harekete geçmede, bir şeyler yapmakta isteksizleşirler.
 • Sinirli ve kötümser olurlar.
 • Ani tepkiler verir, cüretkar olurlar.
 • Bastırılmış bozulma ve engellenme hislerini açığa çıkartarak, insanları şiddetle azarlarlar.
 • Reddederek ve kendilerini soyutlayarak sorunlardan kaçmaya, acı ve endişeyi yaşamamaya çalışırlar, ancak bu tutum onların gerçeklerden kopmasına neden olur.
 • Korku içine girerler ve mantıksızlaşırlar.
 • Başkalarına hem kızarlar, hem de aşırı bağlanıp, sorunlarını çözmeleri için onlardan medet umarlar.
 • Özezer olur, kendilerine yüklenirler.

Rahat ve Güvenli Hisseden Dokuzlar: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Dokuzlar, genellikle Üçlerin (Başaran) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Dokuzlar, Üçe giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Üçler gibi davranırlar:

 • Kendilerini geliştirme ve potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlarlar.
 • Daha enerjik, üretken ve verimli olurlar.
 • Yaşamlarını kontrol altına alırlar, kendilerine ve katkılarına değer verirler.
 • Zaman ve enerjilerini, yeteneklerini bileyecek ve insan olarak gelişmelerini sağlayacak faaliyetlere ayırırlar.
 • Gittikçe daha güvenli girişken, kendilerinden emin ve bağımsız kişiler olurlar.
 • Öz saygıları artar.
 • Hayal dünyasından çıkıp, gerçek dünyada yaşamaya başlarlar.
 • Onları seven insanlarla bağlarını koparmadan kendilerini tam anlamıyla ifade edebilmenin zevkini yaşarlar.

 

Dokuzlar için Detaylı Bilgiler: Dokuzların temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (8 ve 1 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Dokuzlar ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Dokuz tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Dokuzların kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 9 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.