TİP 2: YARDIMSEVER

İkiler, diğer insanlar tarafından sevilmek ve kendilerine değer verilmesi isteğinden kaynaklanan bir motivasyon ile hareket ederler.

Sağlıklı İkiler Sağlıksız İkiler
Sevgi dolu Kontrolcü
İlgili ve şefkatli Manüpülatif
Uyum sağlayabilen Histerik
Kavrayışı iyi Aşırı duygusal
Cömert Gösterişli
Hevesli Fazlasıyla uysal
Empatik Müdahaleci
Yardımsever Rahatsız edici
Pozitif Talepkar

Tip 2 (Yardımsever)

 • İnsanların kendisinden rehberlik ve tavsiye almak için gelmelerinden hoşlanır.
 • İlişkilere (arkadaşlık, aşk, iş) hemen her şeyden daha fazla önem verir.
 • Zaman zaman insanların kendisine olan bağımlılığı nedeni ile bunalır.
 • Kendi isteklerini dile getirmekte ve insanlardan birşey talep etmekte zorlanır.
 • Yakınlık kurmak için genellikle aşırı istekli olmasına rağmen, bazen samimiyet kurmaktan kaygı duyar.
 • Aldığı zaman değil, verdiği zaman daha rahat eder.
 • Eleştirilmeye karşı hassastır.
 • İlişkisindeki tüm sorunları aşmak için çok çaba gösterir.
 • İnsanlara karşı mümkün olduğunca ince, nazik ve anlayışlıdır.
 • Kendi başına kaldığında ne istediğini bilir, ancak diğer insanlarla birlikteyken ne istediğinden emin olamaz.
 • Konuklarını iyi ağırlamak ve rahat hissetmelerini sağlamak ister.
 • Bağımlılıklarının ortaya çıkmasını istemez.
 • TV’ de şiddet sahneleri izlemeye ve insanların acı çektiklerini görmeye katlanamaz.
 • Zaman zaman derin bir yalnızlık duygusu içine girer.
 • İhtiyaç duyduğu yakınlığı sağlayamazsa, kendisini üzgün, incinmiş ve önemsiz hisseder.
 • Bazı zamanlar, diğer insanlarla yakından ilgilenmek ve onlara bakmaktan fiziksel olarak yorgun düştüğünü ve duygusal olarak tükendiğini hisseder.
 • Genellikle, diğerlerinin bir insanda neyi sevdiklerini tespit ederek, o yönde tutum ve davranışlar içine girer.
 • İnsanlara iltifat etmekten ve kendisi için özel olduklarını söylemekten keyif alır.
 • Önemli ve güçlü insanlarla birlikte olmaktan hoşlanır.
 • Kendisine yakın insanlardan genellikle bazı şeyleri abarttığı ve aşırı duygusal olduğu yönünde geri bildirim alır.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 2 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, tip 2 olma ihtimaliniz, yani bir “Yardımsever” olma olasılığınız yüksektir.

 

Temel korkuları: Birey olarak sevilmemek ve istenmemektir.

 

Temel arzuları: Olduğu gibi sevildiğini hissetmektir.

İkiler, kendilerini insanları seven, değer veren bireyler olarak görürler. Genellikle sevdikleri kadar sevilmemekten şikayet ederler. İnsanların kendilerini takdir etmediklerini ve kendilerini sırdan kişiler olarak gördüklerini düşünürler.

İkiler, başkaları için hissetikleri olumlu duyguları ifade etmek, insanlara yardım etmek, sevilmek, yaptıkları için takdir edilmek, başkaları üzerinde önemli bir şekilde etkili olmak, başkalarını kontrol etmek ve taleplerinde haklı olmak isterler.

 

İkiler, yakınlık ararlar ve bu yalnızca insanlara fiziksel olarak yakın olmak ile ilgili değildir. Gerçekten kabul edildikleri, yakın hissettikleri, derinden istendikleri bir ilişki kurmak isterler. Kısacası, başkaları tarafından sevilip istendiklerinde, öz değerlerinin kanıtlandığını düşünürler. Ancak, ruhsal sağlık seviyeleri düştüğünde, insanlar onların bu yakınlık kurma arzusundan bunalmaya başlayabilir.

 

Temel sorunları: Öz-değerlerinin başkalarının olumlu tepkilerine dayandığına inanmaktır. Sadece başkalarının onlara belirli bir şekilde davranmalarını sağladıkları zaman sevgi ve dikkate değer olacaklarını düşünürler. Yani kendileri oldukları için sevilebileceklerine inanmazlar. Bu sebeple diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik verirken, kendi istek ve ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Diğer insanları memnun etmeye yönelik tutum ve davranışlar içine girerler. İkiler kendi isteklerini doğrudan elde edemeyeceklerini hissederler. Bu sebeple, başkalarına hizmet ederek kişisel istek ve ihtiyaçlarını dolaylı olarak ifade ederler. İstek ve ihtiyaçlarını insanların anlamalarını, adeta akıllarındakini okumalarını beklerler. Varlığı kabul edilmemiş ihtiyaçlar, açıkça sözü edilmeyen talepler ve gizli niyetler karşılanmadığında, aynı insanlara duydukları sevgi dolu, olumlu hisler ile bilinçdışı içerleme ve kızgınlıklar arasında bir gerilim ve çatışma oluşur. Bu durumda ikilerin bu gerilimi bastırmaya devam etmeleri halinde, bu dürtüler ikiyi tüketmeye başlar, gerginlik dışa yansıdıkça ilişkiler kötüleşir. Bu kişilerarası ve ruhsal gerilim, bilinçli acı çekme ve bedensel rahatsızlıklara yol açar.

 

Çocukluk Hikayesi: İkilerin kişiliğinin oluşmasında önem taşıyan çocukluk dönemlerine bakıldığında, genellikle baba veya baba rolündeki kişi ile çelişkili ilişkileri oldukları görülür. Ancak bu çelişkili ilişkileri her zaman baba ile yaşamayabilirler. Aile içinde disiplini sağlayan ve kılavuzluk yapan kişi anne veya diğer yaşlı bir aile bireyi de olabilir. Daha derin ve belki de bilinçdışı seviyede ailede disiplini kurma ve kılavuz olma sorumluluğuna sahip olan kişi tarafından (çoğunlukla baba figürü) itildiklerini yani istenmediklerini hissetmişlerdir. İkiler, daile bireylerine hizmet ederek, onların ihtiyaçlarına duyarlılık gösterip onları memnun ederek babanın (veya diğer koruyucu figür) sevgisini ve himayesini kazanmaya ve bu şekilde ailede yer edinmeye çalışmışlardır. Reddedilme hislerine karşılık İkiler ebeveynlerine veya kardeşlerine karşı “küçük bakıcı” rolünü oynamayı öğrenirler. Daha sonra da yetişkin ilişkilerinde bu role takılı kalırlar. Yetişkinlik dönemlerinde de tıpkı çocukluk dönemlerindeki gibi kendilerini koşulsuz sevemezler. Koşulsuz sevilebileceklerine de inanmazlar. Tamamen iyi ve fedakar insanlar olmak için çabalarlar. Bencil olmaktanveya öyle gözükmekten şiddetle kaçınırlar.

 

Stres Altındaki İkiler: Stres altındaki sağlıksız İkiler genellikle, Sekizlerin (Meydan Okuyan) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki İkiler, Sekize giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Sekizler gibi davranırlar;

 • İhtiyaçları fark edilmez ve kendileri de takdir görmez ise, strese girer ve kendilerini öne atarak isteklerini çok daha güçlü şekilde sunarlar
 • Öfkelenirler ve kendilerinin hafife alınmayacağını, sıradan yaptıklarının görülemeyeceğini açıkça ifade ederler,
 • Meydan okumalara başlarlar, kavgacı ve tehditkar olurlar,
 • Saldırgan tutumlar içine girerler,
 • Tüm bu olumsuzluk davranışlar nedeni ile başkalarını oldukça şaşırtırlar,
 • Kendilerine bağımlılıklar yaratır ve insanları kontrol etmeye çalışırlar.

 

Rahat ve Güvenli Hisseden İkiler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı İkiler, genellikle Dörtlerin (Bireyci) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki İkiler, Dörde giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Dörtler gibi davranırlar:

 • Duyguları ile temasa geçer ve özlerinin farkına varırlar,
 • Kendilerine acı veren kızgınlık, üzüntü ve yalnızlık duygularını itiraf edip, kabullenirler,
 • Kendi iç dünyalarını fark ederler. Bu durum kendilerini daha yaratıcı ve sanatsal olarak ifade edebilmelerine imkan verir,
 • Hayır diyebilmeyi ve kendi isteklerini doğrudan, uygun yollarla dile getirmeyi başarırlar,
 • Öz-değerlerini hissedebilmek için, yardımsever olmaktan başka yollar keşfederler,
 • Yalnız kalmayı ve düşünmeyi öğrenirler,
 • Kendilerini olduğu gibi kabul eder, sever ve sevilmek için her zaman iyi olmaları gerekmediğini anlarlar.

 

İkiler için Detaylı Bilgiler: İkilerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (1 ve 3 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, İkiler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, İki tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve İkilerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 2 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız. Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.