TİP 3: BAŞARAN

Üçler, Üretken olma, başarı kazanma ve başarısızlıktan kaçınma motivasyonu ile hareket eden kişilerdir.

Sağlıklı Üçler Sağlıksız Üçler
Optimist Aldatıcı
Kendine güvenli Narsist
Çalışkan Gösterişçi
Gayretli Kibirli
Verimli Yapmacık
Enerjik Yüzeysel
Doğal Kinci
Pratik Fazlasıyla rekabetçi
İçten motivasyonlu Duyarsız

 

Tip 3 (Başaran)

 • Neredeyse sürekli meşguldür.
 • Yapılacak işler listeleri, iş ilerleme şemaları ve yazılı planlar yapmaktan hoşlanır.
 • Fazla mesai yapması istendiğinde bunu sorun etmez.
 • Optimist bir bakış açısına sahiptir.
 • Bir işi tamamlayana kadar tüm güç ve enerjisini o işe yönlendirir.
 • İşleri mümkün olan en uygun şekilde yapmak gerektiğine inanır.
 • İnsanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerine ulaşmalarının önemli olduğuna inanır.
 • Özel yaşamı hakkında çok fazla konuşulmasını istemez.
 • Yapılacak herhangi bir iş söz konusu olduğunda hastalığın dahi kendisini engellemesine izin vermez.
 • Tamamlanmamış işler görmekten hoşlanmaz.
 • İş her zaman önce gelir.
 • Sıkılan insanları anlamakta zorlanır; sürekli yapılacak bir iş bulunabileceğine inanır.
 • Bazı zamanlar hisleri ile temasa geçmekte ve ne hissettiğini anlamakta zorlanır.
 • Ailesine bakmak ve imkanlar yaratmak için çok çalışır.
 • Yetkili gruplar veya önemli insanlar ile özdeşleşmeyi sever.
 • Kendisini iyi tanıtmaya ve insanlar üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakmaya çaba gösterir.
 • Mali güvenceye sahip olmaya önem verir.
 • Genellikle kendisi ile ilgili son derece iyi ve olumlu hisleri vardır.
 • İş veya sosyal hayattaki proje ve olaylarda kontrolü elinde tutmak ve kararları vermek ister, insanların da onlar için bu rolü uygun gördüklerine inanır.
 • İnsanlardan bir şekilde farklı ve ayrıcalıklı gözükmeyi sever.

 

ÜCRETSİZ QUEST TESTİNDE Tip 3 çıktıysanız ve buradaki 20 özellikten en az 16 tanesi size uyuyor ise, tip 3 olma ihtimaliniz, yani bir “Başaran” olma olasılığınız yüksektir.

 

Temel korkuları: Değersiz olmaktır.

 

Temel arzuları: Kendini değerli hissetmektir.

 

Üçler, kendilerini seçkin ve etkili birer insan olarak görürler. Üstün bir insan olduklarına ancak diğer insanların kendilerini kıskandıklarına inanırlar. Başarı için vazgeçilmez bir dürtü içindedirler.

 

Üçler gelişmek ve kendi potansiyellerine ulaşmak, fark edilir olmak, kendilerini yeterli hissetmek, değerli görülmek ve hayranlık uyandırmak, başkalarını etkilemek, olumlu izlenim bırakmak ve oluşturdukları imajın gerçekliğine kendileri ve başkalarını inandırmak isterler.

 

Kabul edilmek ve doğrulanmak arayışı içindedirler. Üçler kişisel değerlilik hislerini kendi başlarına hissedemediklerinden, değerlerinin başkaları tarafından doğrulanmasını isterler. Değersiz olma korkularından dolayı, çevrelerinde kendilerine sürekli ilgi gösteren  ve “olmak istedikleri kişi” olduklarını yani imajlarını onaylayan birilerinin varlığını arzu ederler. Böylelikle temel korkularını alt etmiş ve nefis algılamalarını güçlendirmiş olurlar. Üçler aynı zamanda “ideal insan” olarak örnek gösterilmek ve bu şekilde kabul görmek isterler. Bu esnada göze çarpmaları nedeni ile farkında olmadan kıskançlık hedefi haline gelebilir ve rekabet ortamı yaratabilirler.

 

Temel sorunları: Öz değerlerinin başarımlarına veya sahip olunan varlıklar, konum, kariyer başarısı gibi dış imaja bağlı olduğunu düşünmeleridir. İnsanların onları başarıları nedeni ile seveceklerine inanırlar. Üçler, başkalarına uyum sağlayarak, onların beklentilerine karşılık vererek ve aldıkları geri bildirime göre kendilerini ayarlayarak kimlik oluşturur ve etkileşime girerler. Bu kimlikleri bağlamında sürekli onaylanma ihtiyacı duyarlar. Özellikle sağlıksız Üçlerin, işlevsel ve bağımsız gözüken dış görüntülerine rağmen, başkalarının onayına üstü örtülü bağımlılıkları vardır. Kabul edilmek ve gereken ilgiyi elde edebilmek için sürekli kendilerini koşullara uydururlar. Ancak sorun şudur ki, o üstün uyum sağlama ve etkileşime girme becerilerinin altında duygusal bir savunmasızlık ve boşluk yatar. Dıştan, imajlarını insanlara ve toplumsal beklentilere göre sürekli değiştiren biri olarak görülürler. İçten ise, uyum sağlarken ve başarı peşinde koşarken bastırdıkları ve unuttukları hisleri ile sorunlar yaşarlar. Hisleri su yüzüne çıkmaya çalıştıkça, daha fazla bastırırlar ve sonunda hisler patlama noktasına gelir. Üçler, başarıları ile geçici ün ve tanınırlık elde etseler dahi hisleri ile bağlantı içinde olmadıklarından sonuçta yalnızlık, boş zaferler ve duygusal kopukluklar yaşarlar.

 

Çocukluk Hikayesi: Üçlerin, anne veya anne rolündeki kişi ile güçlü bağlantıları vardır. Üçler, çocukken yaptıkları işler ve başarıları için sevgi ve takdir gördüklerine inanırlar. Çok derin ve hatta bilinçdışı seviyelerde, üçler, aile içinde onlara bakan, ayna görevi gören, kendilerine sevgi veren ve değer duygusunu hissettiren insan veya insanlara, ki bu genellikle annedir, duygusal yönden bağlılık hissederler. Diğerlerinin duygudurumlarına çok çabuk adapte olabilen çocuk Üçler, kendilerine bakan kişinin (anne, anneanne veya bakıcı olabilir) tepkilerine ve bilinçaltı beklentilerine göre kendilerini ayarlayarak, sevgi elde etmeye çalışmışlardır. İlerleyen dönemlerde de, kendilerine bakan kişinin arzu ve beklentilerine uyum sağlamayı başarırlar. Bu beklentilerin her zaman açıkça dile getirilmiş olmadığını ifade etmek gerekir. Eğer bakan kişi (anne) sağlıklı bir yetişkin ise, ve doğru aynalama yapıyorsa , çocuk dengeli ve öz saygıya sahip bir birey haline dönüşecektir. Eğer bakıcı figür, sağlıklı değilse, ve özellikle narsistik (öz severlik) bazı ihtiyaçları varsa, aynalamayı doğru yapamayacak ve çocuk bu beklentileri karşılayabilmek için çok daha fazla uyum sağlama çabası içine girecektir. İşte bu süreçte sorunlu bakıcılarını mutlu etmek isteyen çocuk Üçler, kendi özlerini terk ederek, olmaları istenen, onaylanacak kişi olmak için çabalayacaklardır. Üçler daha sonraki yetişkinlik dönemlerinde de bu role takılı kalırlar. İleri dönemlerde de saygı duydukları, başarılı gördükleri ve takdir ettikleri kişilerin kendilerini onaylamasına ihtiyaç duyarlar. Bu şekilde yapısal olarak reddedilme korkusunu da bünyeye taşımış olurlar.

 

Stres Altındaki Üçler: Stres altındaki sağlıksız Üçler genellikle, Dokuzların (Barışçı) negatif özelliklerini sergilerler. Yani stres altındaki Üçler, Dokuza giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıksız Dokuzlar gibi davranırlar;

 • Hayatı otomatik pilota bağlarlar ve normal faaliyetlerini bırakırlar.
 • Belirsiz ve dağınık bir tutum içine girerler.
 • Çatışmaları önlemek için geri çekilirler, ancak yüzleşme durumunda inatçı ve iletişimsiz olurlar.
 • Gerilim arttıkça gitgide edilgen, vazgeçmiş ve ilgisiz bir tavır takınırlar ve günü idare etmek için minimum düzeyde iş yapmakla yetinirler.
 • İşleri ertelemeye başlar ve kararsız davranışlar sergilerler.
 • Kendilerini boşlar, daha fazla iş, alkol, ilaçlar, yemek ve aşırı uyku ile kendilerini uyuşturmaya çalışırlar.
 • Tüm duygularını kapatırlar.
 • Düşmanca hislerinden dahi uzaklaşırlar, pek bir şey hissetmezler.
 • Duyumsamaz, kayıtsız ve zihnen boş insanlar haline gelirler.

 

Rahat ve Güvenli Hisseden Üçler: Huzurlu ve güvenli hisseden, yani sağlıklı Üçler, genellikle Altıların (Sadık) pozitif özelliklerini sergilerler. Yani rahat ruh halindeki Üçler, Altıya giderek (bknz. Enneagram Sistemi), tıpkı sağlıklı Altılar gibi davranırlar:

 • Kendilerini başkalarına adarlar ve bu sevgi ile kendi değerlerini fark ederler.
 • Karşılıklı ilişkileri geliştirerek daha samimi ve gerçek insanlar olurlar.
 • Yarışmacı değil, işbirliğine açık kişiler haline gelirler.
 • Yapay üstünlük yerine, eşitlik sergilerler.
 • İnsanları sömürmek yerine, onların iyiliği ve refahı için çalışırlar.
 • Öne çıkmak ve tanınmak için çaba göstermezler.
 • İnsanlara ve mesleklerine adanarak, daha yüksek bir amaca hizmet ederek aradıkları değerli olma duygusuna erişirler.
 • Aile ve arkadaşlar ile daha fazla zaman geçirir, onlara kendilerini daha fazla adarlar.
 • Kendi hislerinin farkına varır ve kendilerini daha hassas hissederler.

 

Üçler için Detaylı Bilgiler: Üçlerin temel korkularını yenmeleri ve sorunlarını aşmaları için yapmaları gereken şeyleri öğrenmek,  kanatların kişiliklerine etkisi (2 ve 4 no’lu tipolojilerin etkileri),  kişilik özelliklerine uygun meslekler, kariyer gelişimine yönelik öneriler, aşkta uyum sağlayacakları tipler, iyi anlaştıkları tipler, Üçler ile iyi geçinmenin yolları, kendileri ve diğer insanlarda beğendikleri özellikler, beğenmedikleri özellikler, Üç tipolojisindeki çocukları yetiştirme stratejileri ve Üçlerin kişisel gelişimleri ile ilgili çarpıcı ve somut öneriler için lütfen siteye üye olup, tipolojinizin 3 olduğunu; sadece 15 dakika sürecek olan, ücretsiz Kısa Enneagram Testi’ ni yaparak doğrulayınız.

Test sonucunuz (hangi tip olduğunuz) ve yukarıdaki konu başlıkları kapsamında size özel hazırlanacak raporunuz, testin sonuçlandırılmasını takiben birkaç dakika içinde e-posta adresinize ulaştırılacaktır.